Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Skip to content. | Skip to navigation

Norwegian-American Scientific Traverse of East Antarctica

Document Actions

Andre sesong begynner

by Tom Neumann last modified 2008-10-30 23:50

Sesong nummer to nærmer seg, første gruppe samlet i Christchurch

Andre sesong begynner

Vogntoget klart til avmarsj

Åtte måneder etter at vi kom i mål på traversens første sesong, samles nordmenn og amerikanere på nytt i Christchurch på New Zealand for å fullføre forberedelsene til sesong nummer to. Mellomtiden har vært fylt med detaljplanlegging av så vel logistikk og forsyninger som forskningsaktiviteter.

I løpet av første sesong, sørsommeren 2007 til 2008, reiste 12 mennesker over land fra den norske forskningsstasjonen Troll med Sørpolen som mål, med stopp undervegs på Plateau Station og Utilgjengelighetspolen. Tekniske problemer med mellomgirkasser og differensialer på kjøretøyene stoppet traversen rundt 35 mil før selve polen. Etter mange vurderinger ble det bestemt å fly personer og iskjerner ut til Sørpolen og videre hjem, mens kjøretøyer, bomoduler, sleder og kuldebestandig utstyr skulle stå igjen på stedet vi kalte ”Camp Winter”.

Denne sesongen er målet vårt først å returnere til Camp Winter for å reparere og bygge om kjøretøyene og så fullføre traversen fram til Sørpolen. Etter å ha tatt om bord drivstoff og forskningsutstyr vil traversen snu og kjøre tilbake mot Troll langs en ny rute med mer forskning undervegs.

Laget denne sesongen består av to grupper.  Den første av dem har samlet seg i Christchurch i løpet av siste uke, og reiser etter planen til McMurdo 31. oktober for å samle med seg ytteligere forsyninger for sesongen.  Fra McMurdo går ferden videre til Sørpolen ca 8. november.  Etter gjennomgang og sortering av last går så siste etappe til Camp Winter med fly 15. november.  Vi planlegger å bruke rundt tre uker på Camp Winter på reparasjoner og noe forskning.  Reparasjon og ombygging av drivlinja på kjøretøyene blir krevende, og deltakere i første gruppe har omfattende erfaring med tungt kjøretøyvedlikehold.  Hvis alt går bra, vil denne gruppa kjøre inn til Sørpolen rundt 5. desember.

Andre gruppe samler seg i Christchurch midt i november, og flyr etter planen til McMurdo 21. november.  Denne gruppa vil bruke en del tid her for å teste vitenskapelig utstyr og forsikre seg om at det har tålt transporten fra Norge og USA. Gruppa flyr videre til Sørpolen for å møte første gruppe tidlig i desember.

Så snart hele laget er på Sørpolen, reiser tre av de fire mekanikerne hjem igjen. Resten, 12 personer i alt, vil ruste ut ”toget” og så legge ut mot Troll midt i desember.  Planen er å ha i alt 6 lange og flere korte forskningsstopp på vegen.  Vi skal være framme på Troll mot slutten av februar 2009. 

Forskningsprogrammet består denne som forrige sesong av iskjerneboring, radarmålinger av isdekket, måling av snødekkets egenskaper, UAV-bårne målinger, GPS-profilering av iskappen og kjemisk prøvetaking.  Gjennom de kommende ukene vil vi dele bakgrunn, historier og detaljkunnskaper om forskningen med leserne våre, og håper at våre små beretninger om dagliglivet i klodens mest utilgjengelige og minst utforskete område vil fenge interessen.


Personal tools