Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Skip to content. | Skip to navigation

Norwegian-American Scientific Traverse of East Antarctica

Document Actions

Den norsk-amerikanske IPY-traversen

by marte last modified 2007-11-16 13:50

Norske og amerikanske forskere samarbeider om dette prosjektet og skal i løpet av to sesonger krysse noen av de minst utforskede områdene av Øst-Antarktis for å utvide kunnskapen vår om effektene av klimaforandringer i Antarktis.

Øst-Antarktis er den minst utforskede delen av Antarktis, og her finnes verdens eldste og tykkeste is, og innsjøer som lenge har vært isolert under isdekket. Iskjerner utgjør de lengste registreringene av klima og tidligere tiders atmosfæriske sammensetning, men likevel er det fortsatt en utfordring å forstå mekanismene som fanger opp regionale og globale klimasignaler og nedskriver dem i isen og på den måten lagrer klimahistorie.

 

Den norsk-amerikanske traversen vil samle inn data over en 2800 km lang strekning fra kysten av Dronning Maud Land og til Sydpolen og undersøke nåtids og tidligere snødeponeringsrate og klimavariasjon, undersøke den indre og uutforskede delen av kontinentet, og sørge for en kronologisk kobling mellom områdene hvor det tas prøver av iskjerner i Øst-Antarktis. Prosjektet gir muligheten til å utforske ukjente deler av vår klode for å bidra til å svare på avgjørende spørsmål knyttet til havnivå, nåtids-, historisk- og fremtidige klimavariasjoner og koblinger mellom kryosfæren og atmosfæren.


Personal tools