Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Norwegian-American Scientific Traverse of East Antarctica

Side-alternativer

Den fjerde IPCC rapporten fremhever viktigheten av isbrestudier

by marte sist endret 16.11.2007 - 13:24

Det er flere sentrale mekanismer i klimasystemet som ikke er behandlet i IPCCs siste klimarapport. En av disse er hvordan bevegelsesmønsteret for innlandsisen på Grønland og i Antarktis reagerer på fremtidig oppvarming.

Dagens globale sirkulasjonsmodeller (GCMs) har begrensninger. Det finnes en del ukjente variable, slik som opptak av CO2 i verdenshavene, utslipp av drivhusgasser fra områder med permafrost, forandringer i biomasse på land og i havet, så vel som endringer i bevegelsesmønsteret til isbreer som er mangelfullt beskrevet i modellene som IPCC bygger sine scenarier på.

 

Hele 92 prosent av verdens is på land er lagret i Antarktis, og selv små endringer i ismassen her vil gi store globale effekter. Hvis en prosent av isen smelter, vil verdenshavene stige med 65 centimeter, mer enn hva IPCC anslår for dette århundret. Nye studier på Grønland og i Antarktis har avdekket vår begrensede kunnskap om hvor stabil isen er ved global oppvarming. Traversen vil samle inn data for nedbørsvariasjoner i tid og rom fra områder som aldri har vært besøkt av mennesker  – data som  kan brukes til å beregne hvilken rolle  Antarktis spiller  for det globale havnivået.


Personlige verktøy