Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Norwegian-American Scientific Traverse of East Antarctica

Side-alternativer

Kohnen-stasjonen

by Stein Tronstad — sist endret 22.02.2009 - 23:04

Besøket vårt på Kohnen-stasjonen ble kortvarig; vi kom inn kl 4 i går ettermiddag og var undervegs igjen kl 8 i dag tidlig. Kohnen-stasjonen selv kan også vise seg å bli et kortvarig menneskelig nærvær på platået – men den vil etterlate seg flere viktige, vitenskapelige resultater.

Sted: 74º 7’ S, 1º 36’ Ø
Vær: Helt klart, -31 C, laber bris 6 m/s

Stasjonen ble oppført av det tyske polar- og havforskningsinstituttet, Alfred Wegener Institut (AWI), i 2001 og oppkalt etter geofysikeren Heinz Kohnen (1938-1997).  Den er satt opp av konteinere fra den tidligere Filchner-stasjonen, med 11 av dem montert på en jekkbar plattform noen meter over snøflaten.  Omkring ligger flere tilleggsmoduler, blant annet en automatisk vær- og luftmålestasjon.  Det hele er et nøkternt anlegg, men som sommerstasjon huser det opptil 20 personer med brukbar komfort.

Den viktigste strukturen på stasjonen er stadig usynlig for tilfeldige besøkende – en 66 meter lang, 6 meter dyp og 5 meter brei hall, utgravd i snøen og dekt av et tretak og et tynt lag av overflatesnø.  Dette var borehallen for den dype iskjerneboringen i regi av EPICA, ”the European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA)” – Kohnen-stasjonens hovedformål.

Iskjerneboringen ble påbegynt sørsommeren 2001/2002 og fullført i 2006, da grunnfjellet ble nådd på 2774 meters dyp.  Iskjernene er en av de to dype iskjernene som ble tatt opp av EPICA.  Den andre ble boret på Dome C, Concordia, i en sektor av Øst-Antarktis som ligger ut mot det Indiske hav.  Kjernen fra Concordia er den lengste som noensinne er tatt opp, og den har gitt detaljerte data om klimatiske og atmosfæriske endringer gjennom de siste 900.000 årene.  Kohnen-kjernen er kortere, men den er fra et område med høyere snøakkumulasjon og gir dermed klimatiske data med større oppløsning for de siste 160.000 årene (øverste del av kjernen).  Kohnen ligger i et område som blir mest påvirket av luftmasser fra atlantisk side, så iskjernen herfra kan dermed bedre sammenliknes med iskjernedata fra innlandsisen på Grønland.  De viktigste forskningsmålene har vært å studere:

• forekomsten av raske klimaendringer i tidligere tider, og hvordan disse har vært utløst
• om stabiliteten i klimaet gjennom de siste 10.000 årene er klimahistorisk uvanlig
• hvordan globale klimaendringer er koplet mellom nordlige og sørlige halvkule
• drivhusgassenes bidrag til temperaturendringene mellom istider og mellomistider

Mer informasjon er å finne på nettsidene til EPICA.

EPICA-boringene er nå fullført, og Kohnen har ikke vært bemannet denne sommeren.  De framtidige planene for stasjonen er også usikre.  Hvis det blir besluttet å nedlegge aktivitetene på stedet, vil hele stasjonen bli demontert og fjernet.  I så fall vil de eneste sporene etter menneskelig aktivitet på  75º S, 0º Ø være et par lave rygger på snøflaten – i noen få år.  Men dataene og kunnskapen som forskerne har samlet på stedet vil være med oss for alltid.

For vår del har vi forflyttet oss 110 kilometer videre i løpet av dagen, til en posisjon kjent som NUS08-7, vårt siste forskningsstopp.  Her skal vi bruke fem dager til å samle enda mer data om platået og tidligere tiders klima.


5feb

Lou og Einar inspiserer jekkesystemet på Kohnen-stasjonen.  Foto: Stein Tronstad/Norsk Polarinstitutt

Syndication
Atom
RDF
RSS 2.0
Powered by Quills
 

Personlige verktøy