Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Skip to content. | Skip to navigation

Norwegian-American Scientific Traverse of East Antarctica

Document Actions

Ny bok forteller historien om første sesong

by Stein Tronstad last modified 2008-09-29 14:54

Jan-Gunnar Winther, ekspedisjonsleder for traversens første sesong og direktør for Norsk polarinstitutt, forteller sin historie om reisen fra Troll til Sydpolen i en påkostet og rikt illustrert bok som nylig er utgitt.

Boka er utgitt på Gyldendal og har fått tittelen "Klimagåten Antarktis", som henspiller på den hemmelighetsfulle innlandsisen i Antarktis og rollen den spiller i det globale klimasystemet. Ennå er det mye vi ikke forstår om hva som skjer med denne iskappen og om hvilken betydning dette har for det globale klimaet, og nettopp her ligger bakgrunnen for å gjennomføre denne forskningsekspedisjonen.

I boka er Jan-Gunnar sin høyst personlige beretning om selve reisen vevd sammen med faktastoff om klima, forskning og oppdagelseshistorie i Dronning Maud Land, og med refleksjoner over alle utfordringene ved å lede et mangesidig og stort internasjonalt forskningsprosjekt i det mest utilgjengelige området på hele kloden.

Teksten til boka ble i all hovedsak skrevet mens forfatteren var undervegs på de 2500 kilometerne fra Troll til Sydpolen, sammen med 11 andre forskere og teknikere fra fire nasjoner.

Traversens andre fase, returreisen fra Sydpolen til Troll, nærmer seg nå avslutningen av planleggingsfasen. De første deltakerne reiser til Antarktis om noen få uker for å begynne klargjøringen av kjøretøyer og utstyr i vinterleiren Camp Winter.  Selve traversen mot Troll vil starte fra Sydpolen omkring 15. desember.


Personal tools