Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Skip to content. | Skip to navigation

Norwegian-American Scientific Traverse of East Antarctica

Document Actions

Planlegging av neste sesong

by Stein Tronstad last modified 2008-04-23 09:01

Alle som er involvert i traversen møttes i Tromsø 31. mars til 2. april for å drøfte planene for neste sesong, returen fra Sørpolen til Troll. Vitenskapelige mål, tidsplan, ressurser og logistikk ble grundig gjennomgått.

Planlegging av neste sesong

Foto: Ann Kristin Balto, NP

Neste sørsommer vil traversen starte fra Sørpolen tidlig i desember, og planen er å være framme på Troll midt i februar 2009.  Det viktigste forskningsområdet på returen vil bli Recoverysjøene, ei gruppe “underisiske” sjøer – altså sjøer under innlandsisen – som ligger mellom 82 og 84 grader sørlig bredde.  Sjøene vil bli undersøkt med dypradar, GPS, seismikk og gravitasjonsmålinger. I tillegg vil programmene for iskjerneboring, snøradar, temperaturprofiler, overflateruhet, UAV og fjernmåling bli ført videre fra forrige sesong.

Omkring 3 uker før selve forskningstraversen begynner, vil en gruppe mekanikere og støttepersonell fly inn til Camp Winter via Sørpolen. På Camp Winter vil de etablere en feltleir og bruke ca 2 uker på stedet til modifisering og vedlikeholdsarbeid på kjøretøyene.  Etter dette vil gruppen kjøre inn til Sørpolen for å ta ombord forsyninger og drivstoff.  Det vitenskapelige personellet vil slutte seg til traversen her.


Personal tools